Masz pytanie?

O nas

 

Właścicielem marki i kompleksu sportowego Via Sport jest firma K.I.G. Konsorcjum Inwestycji Gospodarczych sp. z o.o., która od kilkunastu lat działa w sektorze nieruchomości (wynajmie powierzchni magazynowych i biurowych),  paliwowym (sprzedaż paliw stacja Orlen) jak również motoryzacyjnym (salon i serwis Peugeot, Citroen), oferując szeroki wachlarz usług, jak również ofert swoim klientom, partnerom i inwestorom.

Od 2010 roku nasza firma związana jest ze sferą sportu i rekreacji, jak i z szeroko rozumianą kulturą fizyczną. Plany i koncepcje stworzenia multicentrum sportowego dojrzewały w nas od ponad 15 lat. Obserwując na co dzień, przytłaczający wpływ cywilizacji na zdrowie i kondycję społeczeństwa, stwierdziliśmy, że sport i rekreacja to ogromne wyzwanie, jak i bardzo interesująca sfera działalności – w tym i gospodarczej. 


W 2010 staliśmy się właścicielem Krytej Pływalni w Jaworznie o wymiarach olimpijskich. Podtrzymanie działalności prowadzonej w tym obiekcie, jak i podnoszenie jakości oraz poziomu usług jest dla nas priorytetem. Roczny okres funkcjonowania basenu oraz zadowolenie naszych klientów pozwoliło nam podjąć kolejną odważną decyzję, dotyczącą zakupu terenu boiska „Górnik" i dalszej realizacji planów rozwoju kompleksu sportowego Via Sport.

Zgodnie z planami inwestycyjnymi naszej spółki od 2012 roku realizujemy budowę wielofunkcyjnego kompleksu sportowego w Jaworznie pod nazwą Via Sport. Nasze plany rozwoju infrastruktury sportowej w mieście nie tylko wpisują się w miejski plan zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu, ale przede wszystkim wychodzą naprzeciw aktualnym trendom i oczekiwaniom społeczeństwa, dla którego coraz istotniejsza staje się aktywność fizyczna i zdrowy tryb życia.

Cel, jaki nam przyświeca, to stworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w oparciu o nowoczesne obiekty, które stworzą ciekawą i bezpieczną propozycję aktywnego spędzenia czasu dla wszystkich, zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci, dla zaawansowanych, jak i tych, którzy dopiero zaczynają stawiać pierwsze kroki i odkrywać radość z uprawiania sportu.

Naszą ambicją jest stworzenie kompleksu rekreacyjno-­sportowego, który będzie oddziaływał pozytywną energią społeczną i będzie przyjazny dla wszystkich. Planowane obiekty stanowić mają atrakcję dla bardzo różnorodnej grupy użytkowników, począwszy od dzieci i młodzieży, poprzez dorosłych i osoby w starszym wieku – nie zapominając o osobach z różnymi dysfunkcjami fizycznymi. Dlatego w założeniach projektowych, oprócz wytycznych dotyczących charakteru i przeznaczenia obiektów, uwagę zwracamy również na różnorodność grup wiekowych oraz możliwości psychofizyczne przyszłych użytkowników. 

Po sukcesie frekwencyjnym, jaki odnosi pływalnia - za który pragniemy w tym miejscu Państwu podziękować - nasza firma postanowiła podjąć odważne działania związane z rozwojem marki Via Sport. Wygrane przetargi na zagospodarowanie terenu boiska klubu Górnik i kamieniołomu "Koparki", pozwoliły nam na stworzenie śmiałego planu zagospodarowania terenu, ściśle związanego z infrastrukturą sportową. W związku z powyższym nasza spółka obrała zdecydowany kurs na stworzenie wyróżniającego się kompleksu sportowego Via Sport w Jaworznie, w skład którego powołane zostały do życia następujące submarki:

  • Via Sport Activ
  • Via Sport Racket Center
  • Via Sport Diving Marina "Koparki"
  • Via Sport Kryta Pływalnia  (w przyszłości: Water Center)
  • Dodaj link do:
  • facebook.com