Masz pytanie?

Regulamin zjeżdżalni

Regulaminy » Regulamin zjeżdżalni

 1. Należy zachować szczególną ostrożność na schodach prowadzących do zjeżdżalni, używając poręczy i uchwytów.
 2. Przed zjazdem należy zapoznać się z tablicami informacyjnymi zjeżdżalni. Tablica stanowi integralną część Regulaminu.
 3. Wiek korzystających jest uzależniony od rodzaju zjeżdżalni, patrz tablica.
 4. Użytkownicy zobowiązani są:
  • zachować ostrożność przy wchodzeniu na platformę startową,
  • sprawdzić czy przez ślizg płynie woda,
  • sprawdzić czy działa sygnalizacja świetlna,
  • z chwilą zapalenia się zielonego światła zająć właściwą pozycję zgodną z pozycjami dozwolonymi,
  • zjeżdżać kolejno, stosując się do sygnalizacji świetlnej (ZIELONE – START, CZERWONE – STOP) lub oczekiwać, aż poprzednik znajdzie się w basenie lądującym,
  • po wykonaniu ślizgu do basenu niezwłocznie opuścić miejsce lądowania i zrobić miejsce następnemu użytkownikowi zjeżdżalni,
  • stosować się bezwzględnie do poleceń ratownika, instruktorów i obsługi pływalni.
  • zdjąć ogólnie rozumianą biżuterię, łańcuszki, pierścionki, naszyjniki, rzemyki.
 5. Zabrania się:
  • użytkowania zjeżdżalni, jeżeli istnieją jakiekolwiek zagrożenia, jest niesprawna technicznie lub jest nieczynna,
  • użytkowania zjeżdżalni przy niesprawnej sygnalizacji świetlnej,
  • wykonywania ślizgów przez osoby będące w stanie po spożyciu alkoholu,
  • zjeżdżania w pozycjach zabronionych (patrz tablica piktogramowa),
  • biegania po stopniach zjeżdżalni,
  • wchodzenia po rynnach zjeżdżalni lub płaszczyznach ślizgu w przypadku zjeżdżalni płaskiej „pod prąd” i zatrzymywania się w trakcie wykonywania ślizgu,
  • pozostawiania bez opieki osoby niepełnoletniej i samodzielnego korzystania ze zjeżdżalni dzieci do lat 13,
  • wnoszenia na zjeżdżalnię ciężkich i ostrych przedmiotów,
  • aktów wandalizmu.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Za zniszczenie lub zagubienie elementów wyposażenia obiektu obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.
 2. Rzeczy pozostawione przez klienta o małej wartości przechowywane i wydawane są w kasie obiektu przez okres 14 dni.
 3. Rzeczy wartościowe pozostawione przez klienta przechowywane i wydawane są w kasie obiektu przez okres 1 miesiąca.
 4. Użytkownik zobowiązany jest zapłacić za zgubienie:
 5. paska z chipem do szafki ubraniowej należność w kwocie 80.00- zł
 6. samego klucza do szafki na buty należność w kwocie 20,00,- zł
 7. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni kierownictwo pływalni nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Za szkody spowodowane na terenie Krytej Pływalni przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
 9. K.I.G. Sp. Z O.O. . nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem Regulaminu.
 10. Skargi i wnioski można zgłaszać w Biurze Obsługi Klienta codziennie w godzinach od 8.00 do 21.30. • Dodaj link do:
 • facebook.com