Masz pytanie?

Zasady korzystania z hali basenowej

Regulaminy » Zasady korzystania z hali basenowej

 1. Na hali basenowej obowiązuje wyłącznie strój kąpielowy: dla kobiet jedno lub dwu częściowy, dla mężczyzn kąpielówki nie dłuższe niż do kolan.
 2. Za mechaniczne uszkodzenie strojów kąpielowych, wynikłe z korzystania z urządzeń ( w tym ze zjeżdżalni ) Park Wodny nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Zabrania się wchodzenia do przebieralni w obuwiu zewnętrznym , na terenie obiektu należy poruszać się w obuwiu ochronnym typu klapki .
 4. Każdy użytkownik basenów zobowiązany jest przed wejściem na halę basenową do umycia całego ciała oraz do dezynfekcji stóp.
 5. Przy korzystaniu z atrakcji wodnych, w tym w szczególności ze zjeżdżalni, należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania oraz do automatycznych sygnalizatorów urządzeń startowych i do poleceń obsługi.
 6. Na basenie sportowym obowiązuje ruch prawostronny wzdłuż torów basenu.
 7. Na terenie hali basenowej zabrania się:
 8. biegania po obejściach i przy basenie, skakania do wody w miejscach do tego nieprzeznaczonych
 9. wpychania do wody innych użytkowników basenu
 10. wchodzenia na balustrady, stanowiska ratowników, murki okalające baseny, kwietniki oraz urządzenia nie służące do tego celu
 11. używania sprzętu ratowniczego i pływackiego do innych celów niż jest przeznaczony
 12. wrzucania do wody naczyń, resztek jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych
 13. niszczenia wyposażenia obiektu
 14. używania mydła i środków chemicznych na terenie hali basenowej
 15. Zabrania się korzystania z hali basenowej osobom, których oznaki wskazują na: choroby skóry, otwarte skaleczenia, brak higieny osobistej, padaczkę, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi, agresywne zachowanie.
 16. Dzieci do lat 10 mogą przebywać na terenie obiektu, kąpać się i korzystać z atrakcji wodnych wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 17. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z atrakcji ze szczególną ostrożnością (lub po konsultacji ze swoim lekarzem). Za skutki zdrowotne przebywania na basenie tych osób K.I.G. Sp. Z o.o. nie ponosi odpowiedzialności.
 18. Wszelkie skaleczenia oraz nieprawidłowości należy niezwłocznie zgłaszać najbliższemu ratownikowi WOPR.

 

ODPŁATNOŚĆ

 1. Rozliczenie pobytu na hali basenowej, w saunach odbywa się w oparciu o opłatę oraz cennik zatwierdzony przez Zarząd K.I.G Sp. Z O.O.
 2. Opłata za pierwsze 60 minut pobytu pobierana jest z góry, według cennika i nie podlega zwrotowi.
 3. Każdemu klientowi przysługuje dodatkowe 6 minut w strefie basenowej.
 4. Po podejściu do kasy otrzymuje się transponder w formie zegarka który umieszcza się na ręce  aż do momentu zwrócenia go przy kasie wyjściowej. Transporder służy tez do otwarcia określonej na nim numerkiem szafki. Czas pobytu liczony jest od momentu przyłożenia transpondera do czytnika przy bramce wejścia do momentu zwrotu transpondera – klucza do kasy.
 5. Kasa wejściowa czynna jest od poniedziałku do soboty do godziny 21.00. Natomiast w niedziele do godziny 20.00.
 6. Dopłata do biletu naliczana jest zgodnie z cennikiem biletu normalnego indywidualnego obowiązującego w danym dniu. Płatności można dokonywać gotówką bądź kartą lub innymi środkami płatniczymi honorowanymi na terenie Krytej pływalni.
 7. Dopłata za pobyt w strefie powyżej wykupionego czasu, naliczana jest wg cennika w oparciu o każde dodatkowe 6 min.
 8. Do wszystkich biletów obowiązuje jedna cena za 1 min. pobytu w saunach.
 9. Z saun można korzystać tylko po zakupieniu biletu na halę basenową.
 10. Dzieci do ukończenia 3 roku życia mają wstęp wolny.
 11. Bilet ulgowy przysługuje dzieciom do lat 7, a uczniom szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, pomaturalnych, studentom do 26 roku życia, rencistom, emerytom – za okazaniem ważnej legitymacji lub odcinka renty, emerytury.
 12. Osoby niepełnosprawne z orzeczeniem znacznym lub umiarkowanym, korzystają z pływalni na zasadach biletu ulgowego. Osoby niepełnosprawne powinny przebywać na terenie pływalni wraz z opiekunem, przy czym opiekun zwolniony jest z opłaty za wejście. Opiekun musi przebywać w bliskim otoczeniu osoby niepełnosprawnej i nie pozostawiać osoby niepełnosprawnej bez opieki i nadzoru. Opiekun ponosi odpowiedzialność za zdrowie i życie podopiecznego.
 13. Faktury za usługi świadczone przez Krytą Pływalnie można otrzymać w Biurze Obsługi Klienta na podstawie przedłożonych paragonów fiskalnych lub w kasie do 7 dni od momentu ich wystawienia (paragon za uiszczoną opłatę oraz paragon rozliczający usługę).
 14. Ratownicy ubrani są w koszulki pomarańczowe lub czerwone z napisem RATOWNIK
 • Dodaj link do:
 • facebook.com