Masz pytanie?

List Zarządu w sprawie bazy nurkowej Via Sport Diving Marina "Koparki"

Nowości » List Zarządu w sprawie bazy nurkowej Via Sport Diving Marina "Koparki"

2021-03-02 15:33

Szanowni Państwo!


Instruktorzy, Właściciele Szkół Nurkowych, Profesjonaliści związani z branżą nurkową - Osoby korzystające z Akwenu

Podobnie jak w poprzednich pismach, zwracając się do Państwa, chcielibyśmy po raz kolejny podziękować za to, że jesteście z nami, pozostajecie naszymi Klientami i mimo trudnego czasu pandemii tak licznie nas odwiedzacie!

Zakładaliśmy optymistycznie, iż w ciągu minionych dwóch latach uda nam się dokonać na Bazie Nurkowej szeregu prac podnoszących znacznie atrakcyjność i komfort korzystania z akwenu – z pewnością częściowo to nastąpiło. Jednocześnie informujemy, iż resztę zaplanowanych prac wykonujemy obecnie, tak, aby wczesną wiosną je zakończyć. Pomimo trudności związanych z sytuacją pandemii i dużych strat finansowych, jakie nasza spółka odnotowała w swej działalności za ubiegły rok, zamierzamy stale podnosić jakość usług świadczonych dla Państwa, zwiększając tym samym Państwa zadowolenie między innymi z pracy z Waszymi kursantami.

W tym miejscu chcielibyśmy również przypomnieć, iż już w zeszłym roku znacznie poprawiliśmy infrastrukturę Bazy, a w szczególności:

- dokończyliśmy budowę szeregu wiat wraz z wyposażeniem ich w bardziej dopasowane do Państwa
potrzeb ławy i stoły
- udostępniliśmy kolejne wiaty w głębi posesji, wraz z nowymi miejscami parkingowymi
- zakupiliśmy dwie nowe, bardzo wydajne sprężarki z automatycznym zrzutem kondensu – tak, aby nie było
już problemów z jakością nabijanych gazów
- zainstalowaliśmy na całym terenie nowe, jaśniejsze i wydajniejsze oświetlenie.

Wsłuchując się w Państwa potrzeby i sugestie, zdecydowaliśmy się m. in.:

- na wykonanie basenu szkoleniowego dla kursantów, który będzie gotowy w połowie marca br.
- Wraz z początkiem sezonu udostępnimy nieodpłatnie salkę szkoleniową – wprowadzony zostanie system
rezerwacji salki (ogrzewany pawilon będzie dostępny również zimą).
- Powstaną trzy dodatkowe platformy szkoleniowe na dnie zbiornika
- pracujemy również nad uatrakcyjnieniem powierzchni dna zbiornika, nad nowym jego oznakowaniem i
stworzeniem mapy dna akwenu.
- zostaną także wykonane trzy nowe trapy – schody ułatwiające i poprawiające w szczególności komfort
wyjścia z wody
- w kwietniu wprowadzimy możliwość skorzystania z noclegu, w dwóch dużych, przestronnych i
podgrzewanych Domkach Holenderskich (ok. 8-10 miejsc noclegowych w każdym - 12m domku)
- w głębi posesji powstanie również trawiaste miejsce na pole biwakowo-namiotowe.

Zmiany najistotniejsze dla Państwa to wprowadzenie od dnia 12 marca 2021 systemu prowizyjnego, który premiował będzie Państwa aktywność (w zależności od ilości osób-kursantów odwiedzających naszą Bazę i wielkości zakupu gazów w naszym banku gazów).

Nowy system oraz zasady funkcjonowania, rozliczania i premiowania, przedstawimy Państwu początkiem marca. Firmy i osoby szkolące zainteresowane współpracą prosimy o kontakt mailowy; lub telefoniczny pod numerem telefonu: 530 900 925 – nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania i wątpliwości.

Zmieniamy również zasady korzystania z Bazy przez Instruktorów wszystkich federacji – funkcjonować będzie odpłatna karta dostępu dla instruktora. Wprowadzamy składkę instruktorską w wysokości 700,00 PLN (brutto) na cały rok z nielimitowanym dostępem do akwenu. Przypominamy jednocześnie, że aby instruktor mógł skorzystać z bezpłatnego wejścia w ramach wniesionej rocznej składki, musi być w towarzystwie przynajmniej 1 osoby szkolącej się, w przeciwnym razie jest on zobowiązany do wniesienia opłaty wejściowej w wysokości ½ obowiązującej ceny, przy czym Instruktor musi posiadać ważne uprawnienia. Szkoły i Instruktorzy, którzy nie zdecydują się na wejście w nowy system prowizyjny nadal będą mogły korzystać z obiektu, pod warunkiem przyprowadzenia grupy minimum 4 kursantów jednocześnie.

Zmiana powyższa podyktowana jest między innymi chęcią stworzenia systemu prowizyjnego, który znacznie ulepszy i usprawni współpracę Bazy z Instruktorami. Skądinąd wiadomym jest, że na rynku powstaje szereg nowych organizacji nurkowych. Organizacje te w wielu przypadkach nie posiadają nawet strony internetowej, umożliwiającej sprawdzenie ważności uprawnień instruktorskich, nie są też uznawane przez wiodące organizacje nurkowe na świecie, nie wspominając już o tym, że nie spełniają standardów ISO.

Zachęcamy Państwa również do odpłatnego reklamowania się na terenie Koparek – ekspozycja Państwa reklam możliwa będzie w kilku, dobrze wyeksponowanych miejscach, przeznaczonych do tego celu. Jednocześnie informujemy, iż końcem marca uruchomiona zostanie przez nas wypożyczalnia sprzętu i akcesoriów nurkowych – chętnym do współpracy proponujemy prowizję od oferowanych usług.

Niestety, sytuacja stałego wzrostu kosztów utrzymania obiektu, takich m. in. jak: media, wynagrodzenia pracowników, daniny samorządowe i od posiadania akwenu oraz inne podatki, zmuszają nas niestety, do podniesienia z początkiem sezonu, tj. od dnia 01.03.2021 r. ceny dostępu za wejście na akwen do kwoty 50,00 PLN brutto. Również ceny gazów sprowadzą się do kwoty 2,00 zł/l.

Jednocześnie przekonani jesteśmy, że nowy system prowizji „wejściówek” i „nabijania gazów”, jaki Państwu zaproponujemy, będzie Państwa satysfakcjonował i z nawiązką zrekompensuje proponowane korekty cen.

Mamy nadzieję, że zasady funkcjonowania bazy Via Sport Diving Marina „KOPARKI” w końcu będą spełniały Państwa oczekiwania, a nowy system prowizyjny wprowadzi możliwość dodatkowych korzyści i zarobkowania dla Centrów nurkowych i Instruktorów.

Dziękując za dotychczasowe wizyty i zaufanie oraz współpracę, życzymy Państwu nie mijającej aktywności fizycznej, dobrej kondycji i wiele zdrowia oraz dobrego biznesowo roku, mimo trudnej sytuacji pandemicznej!

ZARZĄD
K.I.G. Sp. z o.o.

  • Dodaj link do:
  • facebook.com