Masz pytanie?

Nowe zasady funkcjonowania Via Sport Krytej Pływalni - od 20 marca!

Nowości » Nowe zasady funkcjonowania Via Sport Krytej Pływalni - od 20 marca!

2021-03-19 16:05

W związku z wprowadzeniem dodatkowych ograniczeń od soboty 20 marca br. do piątku 09 kwietnia  2021 r. ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086) oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu:

1. basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness, z wyłączeniem basenów, siłowni, klubów i centrów fitness:


a) działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów,

b) dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych;


Wobec powyższego mogą odbywać się tylko zajęcia dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych. Tym samym zajęcia sportowo-rekreacyjne dla klientów indywidualnych zostają wstrzymane.

Weryfikacja zawodników odbywać się będzie za każdorazowym okazaniem pracownikom recepcji legitymacji potwierdzającej przynależność do polskiego Związku Sportowego danej dyscypliny sportowej.

Podmiotem uprawnionym do realizacji zajęć rehabilitacyjnych i weryfikacji  (wymagane okazanie każdorazowo zaświadczenia lekarskiego uprawniającego do rehabilitacji w wodzie) oraz treningu sportowego na naszym obiekcie jest Pan Marek, wszystkie informacje pod numerem telefonu 601 539 430.

Prosimy o przestrzeganie wszelkich zasad bezpieczeństwa, zachowywanie odstępów, zasłanianie ust w strefach wspólnych oraz dezynfekcję dłoni przed i po wyjściu z budynku.

Nowe Godziny funkcjonowania Via Sport Krytej Pływalni

  • Poniedziałek - Piątek  15.00 - 20.00
  • Sobota - Niedziela 7.00 - 13.00

Dbajmy o siebie wzajemnie, aby jak najszybciej znowu spotkać się wszyscy na naszej pływalni!

  • Dodaj link do:
  • facebook.com