Masz pytanie?

Regulamin bazy nurkowej Via Sport Diving Marina "Koparki"

Regulaminy » Regulamin bazy nurkowej Via Sport Diving Marina "Koparki"

REGULAMIN BAZY NURKOWEJ VIA SPORT DIVING MARINA „KOPARKI”


1. Z bazy na kamieniołomie „Koparki” w Jaworznie mogą korzystać tylko osoby, które akceptują poniższe zasady.
2. Zarówno na powierzchni jak i pod woda osoby korzystające z bazy na kamieniołomie „Koparki” odpowiadają za szkody spowodowane wobec osób trzecich oraz właścicieli terenu firmy K.I.G. Konsorcjum Inwestycji Gospodarczych.
3. Osoby przebywające na terenie bazy kamieniołom ”Koparki” proszone są o stosowanie się do zaleceń porządkowych osób opiekujących się tym terenem.
4. Parkować należy na wyznaczonych miejscach, nie zastawiając pojazdów.
5. Osoby niepełnoletnie musza na terenie bazy znajdować się pod opieka dorosłych. prosimy szczególnie uważać na młodsze dzieci w pobliżu wody i nie pozwalać im się bawić w pobliżu ścian kamieniołomu. opiekunowie biorący dzieci na teren bazy kamieniołom „Koparki” robią to na własną odpowiedzialność.
6. Osoby chcące zostać na nocne nurkowanie, proszone są o pozostawienie imiennej listy nurkujących osób (wymóg formy ochroniarskiej). przypominamy ze nurkowie zostający na nurkowania nocne muszą posiadać własny tlen oraz apteczkę, ponieważ wyposażenie bazy kamieniołom „Koparki” nie jest dostępne po jej zamknięciu.
7. Na akwenie można używać tylko środków pływających o napędzie wiosłowym.
8. Ma terenie bazy kamieniołom koparki obowiązuje ścisły zakaz jakiegokolwiek połowu ryb.
9. Używanie własnych sprężarek na terenie bazy jest zabronione.
10. Prowadzenie na kamieniołomie „Koparki” kursów na poziomie instruktorskim wymaga pisemnej zgody K.I.G. Konsorcjum Inwestycji Gospodarczych.


BEZPIECZEŃSTWO


Informacja o ryzyku oraz wzięciu na siebie odpowiedzialności przez osoby fizycznie korzystające z bazy kamieniołom „Koparki”

RYZYKO

1. Informujemy ze teren bazy kamieniołom „Koparki” jest obszarem pozostałym po sztucznym wyrobisku (kamieniołomie) i dlatego jest to strefa niebezpieczną zarówno na powierzchni-strome osypujące się ściany, brak wytyczonych ścieżek, jak i pod wodą –zalane drzewa jak i inne obiekty, często oplatane linkami.
2. Wszystkie osoby decydujące się korzystać z bazy kamieniołom „Koparki” czynią to na własną odpowiedzialność.
3. Dla zmniejszenia ryzyka przebywania na terenie bazy kamieniołom „Koparki” należy nie przebywać bezpośrednio w pobliżu stromych ścian i nie podchodzić blisko krawędzi urwisk.
4. Wchodząc do wody na własna odpowiedzialność zaleca się być ubranym w piankę (o dodatniej pływalności) lub posiadając bojkę wypornościową.

 

WZIĘCIE NA SIEBIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Decydując się na korzystanie z bazy kamieniołom „Koparki” decyduje się na ryzyko związane z przebywaniem na tym terenie. akceptuje powyższe ryzyko, jestem tego ryzyka świadomy i biorę odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia mnie dotyczące. przejmuje na siebie odpowiedzialność za wszystkie wypadki i zdarzenia, które mnie dotyczyły.
2. Przyjmuje również odpowiedzialność za wypadki spowodowane przez osypujące się kamienie czy przewracające się drzewa lub spadające z nich gałęzie. rezygnuje z prawa do jakichkolwiek roszczeń wobec firmy K.I.G. Konsorcjum Inwestycji Gospodarczych właściciela terenu lub osób je prowadzących bądź pracowników.

 

 

  • Dodaj link do:
  • facebook.com