Masz pytanie?

Ważny komunikat dotyczący Via Sport Krytej Pływalni - zmiana godzin otwarcia

Nowości » Ważny komunikat dotyczący Via Sport Krytej Pływalni - zmiana godzin otwarcia

2021-03-26 12:43

Zachęcamy do zapoznania się z ważnym komunikatem dotyczącym funkcjonowania Via Sport Krytej Pływalni w obliczu Rozporządzenia RM z dn. 25 marca 2021. 


Nowe godziny otwarcia


Wprowadzamy także nowe godziny otwarcia obiektu:

  • Poniedziałek - piątek - 17.00-20.00 
  • Sobota - niedziela - 10.00-13.00

 

Kto może korzystać z Via Sport Krytej Pływalni?

 

Ponadto z naszej oferty w Via Sport Krytej Pływalni mogą skorzystać osoby, które spełnianiają następujące kryteria:

1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sportw ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy;

 

Życzymy Państwu dużo zdrowia!

  • Dodaj link do:
  • facebook.com