Masz pytanie?

Od 27 października otwieramy siłownię i klub fitness Via Sport Activ

Nowości » Od 27 października otwieramy siłownię i klub fitness Via Sport Activ

2020-11-11 14:39

Aktywni!

W odpowiedzi na liczne wiadomości, które od Was otrzymujemy oraz zapytań odnoszących się sposobu funkcjonowania Via Sport Activ w tym trudnym dla nas wszystkich czasie, postanowiliśmy od dn. 28 października otworzyć nasz klub i odmrozić karnety


W związku z powyższym bardzo Was prosimy o bardzo dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów dopuszcza się prowadzenia działalności siłowni oraz klubów fitness skierowanych do: osób uprawiających aktywność sportową w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć i/lub wydarzeń sportowych, jak również studentów i uczniów – w ramach zajęć na uczelni lub też szkolnych.

Siłownia i klub fitness Via Sport Activ spełnia powyższe wymagania oraz zapewnia wszelkie standardy bezpieczeństwa i obostrzenia sanitarne, podjęliśmy więc decyzję o ponownym otwarciu klubu. 

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w zawodach i wyzwaniach sportowych, które będą codziennie organizowane przez klub Via Sport Activ.

 

Aktualnie z klubu Via Sport Activ korzystać mogą:

 • Uczestnicy zajęć sportowych prowadzonych przez Instruktorów zgodnie z harmonogramem klubu (zajęcia sportowe, zajęcia siłowe, wydolnościowe i sprawnościowe prowadzone przez naszych Instruktorów w wydzielonych strefach oraz dla osób trenujących z trenerem personalnym);
 • Osoby przygotowujące się do zawodów i wyzwań sportowych organizowanych przez klub Via Sport Activ;
 • Osoby przygotowujące się do zawodów sportowych (opcja dla osób przygotowujących się do wzięcia udziału w zawodach sportowych oraz dla osób biorących udział w amatorskiej lub profesjonalnej rywalizacji sportowej);
 • Osoby uprawiające sport w ramach profesjonalnego współzawodnictwa sportowego;
 • Osoby trenujące wraz z trenerem personalnym;
 • Trenerzy personalni wraz ze swoimi podopiecznymi.

W trosce o Wasze bezpieczeństwo zapewniamy, że nasz personel w pełni stosuje się do aktualnych zaleceń i obostrzeń sanitarnych.

Ponadto postanowiliśmy utrzymać limit osób obecnych w klubie: 1 osoba na 10 m2 przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m.

Przypominamy Wam i apelujemy o rygorystycznym przestrzeganiu poniższych zalecań:

 • obowiązku dezynfekcji rąk przy wejściu do klubu oraz sprzętu (środki dezynfekcji dostępne w całym klubie)
 • zakrywaniu ust i nosa na terenie klubu (podczas zajęć i treningów możecie ćwiczyć bez maseczki)
 • zachowania dystansu 1,5 metra od pozostałych Aktywnych
 • pozostaniu w domu, jeśli czujesz się źle lub masz podwyższoną temperaturę.
 • Dodaj link do:
 • facebook.com