Masz pytanie?

Regulamin korzystania z sauny

Regulaminy » Regulamin korzystania z sauny

 1. Zespół saun jest integralną częścią Krytej Pływalni i obowiązują w nim przepisy Regulaminu Ogólnego oraz niniejszego Regulaminu.
 2. Przed skorzystaniem z saun korzystajacy powinni zapoznać się z niniejszym regulaminem.
 3. Zespół saun jest obiektem służącym procesowi odnowy biologicznej i rehabilitacji.
 4. Zespół saun jest strefą nietekstylną. Uzytkownicy muszą liczyć sie z mozliwością, iż ze strefy tej bedą korzystać osoby nagie lub niekompletnie ubrane.
 5. Z saun należy korzystać zupełnie nago z owinięciem ciała w suchy ręcznik, strój kompielowy zatrzymuje pot na ciele i może spowodować podrażnienia skóry.
 6. Do kąpieli w saunie nalezy zaopatrzyć się w obuwie typu klapki oraz dwa ręczniki,jeden służy do wycierania się a drugi jako podkładka na ławę.
 7. Przed przystąpieniem do kąpieli w saunach nalezy umyć całe ciało pod prysznicem a następnie wytrzeć je do sucha.
 8. Przed wejściem do sauny nalezy zdjąć wszytkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała.
 9. Z saun mogą korzystać wyłąćznie osoby zdrowe.
 10. Bezwzględnie z sauny nie moga korzystać osoby:chore na serce, nadciśnienie, po udarach z chorobami naczyń krwionośnych, ze stanami zapalnymi narzadów wewnętrznych, z gorączką, chore na tarczycę, w ciaży, chore na padaczkę(epilepsję),małe dzieci z powodu braku wykształcenia w organizmie ośrodka termoregulacji, osoby po spożyciu alkoholu lub innego środka odurzającego.
 11. Zalecia się wszytkim osobom korzystajacym z zespołu saun o konsultacje z lekarzem przed skorzystaniem z sauny oraz po kilku pobytach w saunie w celu sprawdzenia jej wpływu na stan zdrowia.
 12. Korzystajacy z sauny ponosi pełną odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo osób korzystających wspólnie zsauny.
 13. korzystanie z sauny po obfitym posiłku nie jest wskazane.
 14. W saunie należy leżeć lub siedzieć w zrelakosowanej pozycji, z kolanami podciągnietymi do ciała tak aby stopy znalazły się w tej samej temperaturze co reszta ciała.
 15. przed opuszczeniem zespołu saun i wyjściem do strefy basenowej istnieje bezwzględny nakaz schłodzenia całego ciała pod prysznicem oraz umycia bez uzycia mydła.
 16. Po saunie nalezy wypocząć około 20-30 minut. Celowe jest picie wód mineralnych lub soków w umiarkowanych ilościach (około 0,5-1litra).
 17. Po pobycie w saunie kategorycznie nie można korzystać z wanny jacuzzi oraz nie zaleca się wysiłku fizycznego.
 18. W razie złego samopoczucia w saunie nalezy bezzwłocznie opuścić kabinę i poinformować o tym ratownikaw celu udzielenia pomocy.
 19. Z sauny można korzystać wylko w towarzystwie innej osoby, co pozwoli na natychmiastową pomoc w wypadku złego samopoczucia.
 20. Osoby niepełnoletnie moga korzystać z sauny tylko i wyłącznie w towarzystwie dorosłego opiekuna.
 21. Zabrania się regulacji urzadzeń saun. Ewentualne uwagi dotyczące pracy saun nalezy zgłaszać ratownikowi.
 22. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia powstałe na skutek złamania zasad niniejszego Regulaminu.

                  Instrukcja korzystania z sauny suchej
                              Temperatura 40-110oC

 1. Kąpiel w saunie polega na naprzemiennym przegrzewaniu i ochładzaniu całego ciała.
 2. Można to robić w 2 lub 3 następujących po sobie cyklach.
 3. W saunie przebywa się w pozycji leżacej lub siedzącej.
 4. Jeden cykl trwa max. do 25 minut tzn. 8-12 min. pobyt w gorącym pomieszczeniu sauny, a nastepnie 8-12 min. ochładzanie ciała.
 5. Ochładzanie organizmu pod prysznicem polega na polewaniu zimną wodą całego ciała od stóp w kierunku serca, a nastepnie ochładzaniu karku oraz głowy.
 6. Po schłodzeniu ciała należy wytrzeć się do sucha i polezeć kilka minut.
 7. Pobyt w saunie kończy się chłodną kąpielą bez stosowania mydła.
 8. W przypadku wystapienia złego samopoczucia trzeba bezwzględnie przerwać zabieg.


                  Instrukcja korzystania z łaźni parowej
                              Temperatura 40-50oC


 1. Kąpiel w łaźni polega na naprzemiennym przegrzewaniu i ochładzaniu całego ciała.
 2. W łaźni przebywa się w pozycji lezącej lub siedzącej.
 3. Czas przebywania w łaźni zależy indywidulanie od samopoczucia oraz stażu korzystania z łaźni (sugerowany czas ok. 10-20 minut).
 4. Ochładzanie organizmu pod prysznicem polega na polewaniu zimną wodą całego ciała od stóp w kierunku serca, a nastepnie ochładzaniu karku oraz głowy.
 5. Cykl nagrzewania ciała i schładzania moze być powtórzony 3-krotnie.
 6. Po schłodzeniu ciała nalezy wytrzeć się do sucha i polezeć kilka minut.
 7. Pobyt w łaźni kończy się chłodną kapielą bez stosowania mydła.
 8. W przypadku wystąpienia złego samopoczucia trzeba bezwzględnie przerwać zabieg.

Za usiłowanie dokonania próby oszustwa mającego na celu nie określenie przez czytnik faktycznego czasu przebywania na saunie grozi kara 30zł.

 

 • Dodaj link do:
 • facebook.com