Masz pytanie?

Regulamin Krytej Pływalni

Regulaminy » Regulamin Krytej Pływalni

 1. Obiekt Krytej Pływalni jest własnością K.I.G. Sp. Z O.O. w Katowicach , ul Pukowca 15.
 2. Przed wejściem na teren obiektu oraz rozpoczęciem korzystania z poszczególnych urządzeń należy zapoznać się z odpowiednim Regulaminem oraz instrukcją obsługi poszczególnych urządzeń.
 3. Wejście na teren płatnej strefy Krytej Pływalni oznacza akceptację zapisów zawartych w Regulaminie.
 4. Obiekt jest czynny od poniedziałku do soboty w godzinach od 7.00 do 22.00, a w niedziele od 7.00 do 21.00..
 5. K.I.G. SP. Z O.O. zastrzega sobie prawo do codziennej rezerwacji max. czterech torów na basenie sportowym na własny użytek zgodnie z harmonogramem rezerwacji basenów i torów.
 6. Obiekt jednorazowo przyjmuje do 400 os/h, max ilość osób przebywających w basenie: 200 osoby.
 7. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy Regulaminu, nie stosujące się do poleceń ratowników WOPR, instruktorów, służb porządkowych mogą być usuwane z terenu obiektu.
 8. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu muszą niezwłocznie podporządkować się komunikatom ogłaszanym przez osoby zatrudnione na Krytej pływalni.
 9. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz:
  • wnoszenia opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów i przebywania zwierząt
  • wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających
  • palenia papierosów
 10. Grupy zorganizowane (szkoły, firmy, minimalna liczebność 15 osób), muszą mieć co najmniej jednego opiekuna na 15 uczestników, odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie obiektu.
 11. W grupach zorganizowanych z osobami niepełnosprawnymi wymagany jest jeden opiekun na jedną osobę niepełnosprawną.
 12. Opiekun grupy zobowiązany jest do:
  • zapoznania się ze wskazówkami dla opiekuna grupy, dostępnymi w Biurze Obsługi Klienta
  • przed wejściem na strefę basenową zobowiązany jest do skontaktowania się z kierownikiem zmiany ratowników WOPR w celu ustalenia zasad korzystania z kąpieli
 13. Obiekt jest monitorowany w sposób ciągły, a nagrania z kamer mogą być podstawą do wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do Regulaminu.
 14. Każdy użytkownik pływalni zobowiązany jest do zmiany obuwia zewnętrznego przed przejściem przez kołowrót wejściowy przy kasie obiektu na klapki basenowe i zmianę po opuszczeniu strefy kasowej.
 15. Osoby prowadzące zajęcia mogą wchodzić na pływalnię w stroju ćwiczebnym i boso lub w obuwiu specjalnym (klapki basenowe).
 16. Zabrania się używania słów powszechnie uznanych za obelżywe, stosowania gróźb bądź przemocy fizycznej względem innych klientów lub pracowników szatni. Jeśli po upomnieniu słownym przez pracownika klient nadal będzie zachowywał się niezgodnie z obowiązującym porządkiem, wówczas pracownik jest obowiązany zawiadomić Kierownika Ośrodka, a w przypadku jego nieobecności wyprosić klienta z Pływalni. W przypadkach rażącego łamania regulaminu przez klienta - pracownik jest obowiązany wezwać ochronę lub policję.
 17. Użytkownicy pływalni korzystają z osobnych przebieralni przeznaczonych dla mężczyzn lub kobiet. Dzieci do lat 8, bez względu na płeć mogą przebywać zarówno w szatni damskiej, jak i męskiej pod opieką rodzica lub opiekuna. 
 18. Użytkownicy pływalni zobowiązani są do opuszczenia niecek basenu do godziny 21.45 - od poniedziałku do soboty, oraz do godziny 20.45 w
  niedziele, natomiast obiektu pływalni do godziny 22.00 od poniedziałku do soboty, a do godziny 21.00 w niedziele.
 • Dodaj link do:
 • facebook.com